• juwel

Filtermaterialen

sera filterwat
Mechanische reiniging van het water

Bij de mechanische reiniging van het water worden grotere en vaste vuildeeltjes als voerresten, planten- en algenresten tegengehouden zodat het diverse biologische filtermateriaal niet verstopt. Zo beschermt u de volgende filtermedia tegen ernstige vervuiling en verhoogt daarmee de biologische effectiviteit van het filter. 

Mechanische filtermaterialen zijn: filterwatten, blauwe filtermouche, ...

sera siporax
Biologische reiniging van het water

Biologische filtermaterialen zuiveren het aquariumwater door middel van bacteriën die zich op het materiaal vasthechten. Biologische filtermaterialen met een grotere hechtingsoppervlakte voor bacteriën kunnen meer water zuiveren dan biologische filtermaterialen met een kleinere hechtingsoppervlakte.

Biologische filtermaterialen zijn: Sera Siporax, Eheim Substraat Pro, Bioballen,…

Sera siporax Professional wordt in het filter geplaatst en biedt de verschillende bacteriën uit sera filter biostart ideale arbeidsomstandigheden. Er wordt onmiddellijk gestart met de afbraak van schadelijke stoffen. Voeder- en plantenresten evenals de uitwerpselen van de vissen worden na de mechanische filtering tot ammonium verwerkt. Op het grote, ruwe oppervlak hebben slijmvormende bacteriën optimaal houvast. Ze worden in voldoende mate van zuurstof voorzien. Deze bacteriën verwerken ammonium tot nitriet (een aëroob proces).

Het extreem hoge aandeel tunnelstructuren met open poriën in sera siporax Professio­nnal maakt het mogelijk, anaërobe bacteriën op een ideale manier van voedingsstoffen en de geringste hoeveelheden vers water te voorzien. Het binnenste van de tunnel verkeert in zuurstofarme omstandigheden waarin nitriet tot nitraat wordt afgebroken. De bacteriën worden verder tot splitsing van het nitraat gestimuleerd om voldoende zuurstof te krijgen. Zo wordt ook nitraat continu gereduceerd. Resthoeveelheden nitraat worden door waterplanten als voeding geconsumeerd.

Door de grote doorsnede van de binnenruimte van de buisjes worden de afbraakproducten snel afgevoerd, maar zonder de bacteriën steeds weg te spoelen. 

sera super carbon
Chemische reiniging van het water

Hiervoor gebruikt men filtermaterialen die actief bepaalde stoffen uit het water verwijderen.

 Vb. Sera Super Carbon, JBL Nitratex , Sera Phosvec,… 
Deze materialen geraken verzadigd en moeten binnen een bepaalde tijdspanne, al naar gelang het materiaal en de hoeveelheid te verwijderen stoffen, vervangen of geregenereerd worden.