• juwel

Waterverzorging

De vele variabelen die de kwaliteit van uw aquarium water bepalen, dienen in evenwicht te zijn. Uit de kraan komt water dat voor menselijke consumptie werd behandeld en niet noodzakelijk geschikt is voor het gebruik in aquaria. Diesters Aquarium -en Vijver Center beschikt over een breed gamma aan producten die u kunnen in staat stellen de water waarden aan te passen aan de noden van uw aquarium vissen en/of planten.

We beschikken over producten die schadelijke stoffen elimineren, bacteriën toevoegen of zelfs producten die directe impact hebben op de waardes in het water zoals de hardheid (bvb. Kh, Gh), de zuurtegraad (bvb. Ph minus, Ph plus), ....

Waterbehandeling

sera aquatan
Sera Aquatan

Altijd veilig en helder water dat geschikt is voor de vissen

Verwijdert chloor en chloramine direct
Bindt giftige zware metalen als koper, zink of lood
Voorkomt belasting van het water door ammoniak
pH-neutrale formule
Maakt in combinatie met sera bio nitrivec de komst van nieuwe bewoners snel mogelijk


Bij het water verversen kunnen telkens toxische stoffen als chloor en zware metalen in het aquariumwater terechtkomen. Zelfs in ons goed gecontroleerde drinkwater zijn zulke substanties vaak, in voor vissen kritische concentraties aanwezig.

Sera aquatan verwijdert de schadelijke stoffen direct en maakt van het water gezond aquariumwater dat geschikt is voor de vissen. Optimale leefomstandigheden zijn gegarandeerd voor vissen, ongewervelde dieren, planten en nuttige micro-organismen.

sera bio nitrivec
Sera Bio Nitrivec

Het vloeibare filtermedium van buitengewone klasse

Breekt voederresten, ammonium en nitriet biologisch af
Biedt de nuttige reinigingsbacteriën een vestigingsgebied
Creëert een biologisch actieve leefruimte


In het aquariumwater ontstaan door uitscheidings- en afbraakprocessen voortdurend de gevaarlijke stoffen ammonium en nitriet.

Sera bio nitrivec, een biotechnologisch product van sera, bevat miljoenen reinigingsbacteriën, met behulp waarvan een stabiel biologisch evenwicht snel en betrouwbaar tot stand komt en waardoor de geproduceerde giftige stoffen continu afgebroken worden.

Het bovendien erin aanwezige minerale vulkanische gesteente verwijdert schadelijke stoffen, bindt vertroebelingen op een effectieve manier en biedt de  reinigingsbacteriën een geschikt vestigingsgebied. Voor gezond, helder en biologisch actief water.

sera toxivec
Sera Toxivec

Eerste hulp in het aquarium

Verwijdert vistoxische ammoniak en nitriet direct
Bindt zware metalen zal lood en koper
Verwijdert chloor en chloramine
Vermindert de nitraatwaarden en daardoor de algengroei


Door destabiliserende factoren (o.a. overvoedering, een hoge bezettingsgraad, een nieuwe inrichting, uitgebreide reingingsmaatregelen of het gebruik van geneesmiddelen), kunnen er in het aquariumwater plotseling massale belastingspieken met vistoxisch schadelijke stoffen als ammoniak, nitriet ontstaan.

Sera toxivec verwijdert in zulke noodsituaties deze giftige stoffen direct, evenals andere gevaarlijke substanties als chloor en zware metalen.

Het natuurlijk evenwicht komt snel weer tot stand door het verwijderen van de belastende stoffen en wel zonder dat herhaald stress veroorzakend op grote schaal water verversen nodig is.

sera phosvec clear
Sera Phosvec-Clear

Helder zicht

Verwijdert minerale vertroebelingen
Verwijdert de belangrijkste voedingsstof voor de algen, fosfaat, direct
Voor permanent kristalhelder, schoon water


Mineralisch en afgestorven organisch materiaal (detritus) kan tot storende vertroebelingen van het aquariumwater leiden. Het laatste kan bovendien het fosfaatgehalte in het water verhogen en zo de algengroei bevorderen.

Sera phosvec・clear bindt de vertroebelingen direct en zorgt ervoor dat ze door het filter kunnen worden verwerkt. Tegelijkertijd wordt overtollig fosfaat verwijderd en daarmee overmatige algengroei voorkomen. Voor langdurig kristalhelder en schoon water.

sera ph/kh-minus
Sera Ph/Kh-Minus

Zacht water – maar veilig

Verlaagt de pH en KH
Stelt de carbonaathardheid in
Reguleert de pH-waarde
Voor bij de soort passend zacht en enigszins zuur water


Enkele vissoorten (b.v. discussen en scalaren) zijn aangepast aan zeer zacht water en die conditie is met name voor de voortplanting nodig. Maar ook bij het houden van andere vissoorten kan het water een te hoge carbonaathardheid (KH) hebben, resp. kan de pH-waarde door natuurlijke stofwisselingsprocessen te sterk gestegen zijn.

In dergelijke gevallen helpt sera pH/KH-minus op betrouwbare wijze en snel. De pHwaarde evenals de KH worden direct nauwkeurig verlaagd en gereguleerd. Zo worden bij de soort passende omstandigheden om de dieren te houden gecreëerd die aanzienlijk bijdragen aan het welbevinden van de vissen.

sera ph/kh-plus
Sera Ph/Kh-Plus

Stabiliteit en veiligheid

Stabiliseert en beveiligd de pH-waarde
Werkt tegen biogene ontkalking
Creëert bij de soort passende omstandigheden (b.v. voor Afrikaanse cichliden)


De carbonaathardheid (KH) is een van de belangrijkste waterwaarden in het aquarium.

Een groot gedeelte van de in een zoetwateraquarium gehouden vissoorten geeft de voorkeur aan relatief hard water. Bovendien fungeert de KH als buffer, die gevaarlijke schommelingen van de pH-waarde voorkomt (o.a. zuurgraadval).

Voor alle gezelschapsbakken geldt daarom de regel om een KH van min. 6 °dKH aan te houden (duidelijk hoger nog voor speciale gevallen, zoals de Afrikaanse cichliden). Zo is het welbevinden van de vissen gewaarborgd en het aquariumwater is bijzonder belastbaar en gemakkelijk te onderhouden.

sera KH/pH-plus verhoogt de KH precies en langdurig tot de gewenste waarde. De pH-waarde wordt omzichtig meeverhoogd en vooral veilig gestabiliseerd.

Wateranalyse

Sera Aqua-Test Box

Water testen voor gevorderden 
Een ervaren aquariaan controleert het water in zijn aquarium regelmatig. Zo kunnen snel en eenvoudig preventieve maatregelen tegen b.v. algen genomen worden, zonder dat het gebruik van chemische middelen noodzakelijk is.

De sera aqua-test box bevat de volgende tests:

pH-waarde
totale hardheid
carbonaathardheid
ammonium/ammoniak
nitriet
nitraat
fosfaat
ijzer en
koper of chloor

sera testbox

Osmosewater/Gedemineraliseerd water

In sommige gevallen is het nodig om osmose-of demiwater te gebruiken. Als de totale hardheid (gh) en de carbonaathardheid(kh) beiden te hoog zijn kan dit zo het makkelijkst worden opgelost.

 

osmose toestel
Osmose Water

Osmose water is water dat door een zeer fijn membraan wordt geperst en daardoor ontdaan wordt van nitraten, zouten,….Bij osmose water is de gh en de kh 0. Als je osmose water met je leidingwater mengt gaat de hardheid van het leidingwater dus naar omlaag gaan, zowel de gh als de kh. Met een klein rekensommetje kan je dan berekenen hoeveel percentage osmosewater je bij een waterverversing moet mengen met je leidingwater om de gewenste hardheid te bekomen. 

mengbed ionenwisselaar
Demi Water

Voortaan kan je bij ons ook terecht voor een mengbed ionenwisselaar. Daarbij zitten kation en anion harsen in hetzelfde tonnetje. Met een mengbed ionenwisselaar kan je van je leidingwater gedemineraliseerd water maken. Gedemineraliseerd water is vrij van fosfaten, nitraten, silicaten,… en heeft een KH en GH waarde van 0. Bovendien is er geen afvalwater. En dat is een groot voordeel in vergelijking met osmosetoestellen die wel afvalwater produceren. 

 Wij hebben tonnetjes van 5 liter, 10 liter en 25 liter in ons gamma.
Als de harsen verzadigd zijn, kan je het tonnetje bij ons inruilen en krijg je meteen een tonnetje met geregenereerde harsen mee.


5 liter = 7500 HL 
      +-300 liter silicaatvrij water  
 
     10 liter = 15000 HL    
    +-600 liter  silicaatvrij water
 
  25 liter = 37500 HL
     +-1500 liter silicaatvrij water

Om te berekenen hoeveel water je kan maken met GH en KH 0 neem je de HL van je mengbed ionenwisselaar en deel je die door de hoogste hardheid.
 
HL = Hardheid Liters
 
Vb. Ik heb een mengbed ionenwisselaar van 10 liter.
       Mijn GH is 20 en mijn KH is 15
       15000 : 20 = 750 liter water met GH en KH 0.

 

Je kan bij ons ook terecht om demi water te kopen. Je kan een eigen lege bidon meebrengen of je kan bij ons een doorschijnende hoogwaardige bidon van 20 liter met gietteut kopen.