• aquatlantis fusion
  • juwel rio
  • oase
  • oase biosmart filtersystemen

Velda bio-oxydator

Velda bio-oxydator

velda bio-oxydator slib vijver

Velda bio-oxydator

Bladafval, plantresten en uitwerpselen van vissen kunnen de vijverbodem sterk vervuilen.

Vooral onder zuurstofarme omstandigheden zal de bodemlaag verzuren en is bacteriële omzetting van organisch bodemslib niet meer mogelijk.

Hierdoor wordt het vijvermilieu ernstig aangetast.

De waterplanten groeien niet meer en algen krijgen de overhand.

Bio-Oxydator verwijdert vijverbodemslib en voorkomt nieuwe slibvorming.

Leverbaar in verpakking van 1000, 2500 en 5000 ml.

Met behulp van drie werkzame bestanddelen pakt Bio-Oxydator het bodemslib aan:

De pH-regulerende korrels zorgen ervoor dat de bodemlaag niet verzuurt.

De langzaam oplossende natuurkalk waarborgt de juiste waterhardheid in de bodemzone.

De toegevoegde micro-organismen (in vriesdroge vorm) starten direct met de bacteriële omzetting van het bodemvuil.