Sera Pond Super Carbon 2kg

Verwijdering van resten geneesmiddelen en giftige stoffen

  • Na de behandeling van ziekten om resten geneesmiddelen te verwijderen
  • Indien het vermoeden bestaat dat er schadelijke stoffen aanwezig zijn, als preventieve maatregel

 

Direct na een behandeling met geneesmiddelen moeten de nu niet meer gebruikte resten zo snel mogelijk en volledig worden verwijderd, om het water niet onnodig te belasten en zo een nieuwe stressfactor te creëren.

De uiterst actieve, speciale actieve kool sera pond super carbon verwijdert snel, effectief, zonder bijwerkingen en pH-neutraal zowel resten van geneesmiddelen alsook andere gevaarlijke giftige stoffen, die b.v. door de regen ongemerkt naar binnen kunnen spoelen (o.a. voor het milieu giftige stoffen, mestbestanddelen, herbiciden, pesticiden).

2 kg sera pond super carbon is 6 weken actief voor maximaal 4.000 liter vijverwater.

39,50