Bolbitis Het. Difformis

Herkomst: Azië
Soort: Solitaire plant
Hoogte: 10 cm
Watertemperatuur: 20 –
28 °C
Positie: Voorgrond – Midden
Licht: Weinig – normaal
Prijs: € 11,95
Stock: Neen