Echinodorus Ozelot groen

Herkomst: Amerika
Soort: Solitaire plant
Hoogte: 20-50 cm
Watertemperatuur: 20 –
28 °C
Positie: Achtergrond
Licht: Normaal
Prijs: € 6,50
Stock: Neen