Driftwood M met plant

Herkomst: Globaal
Soort: Solitaire plant
Hoogte: 15-30 cm
Watertemperatuur: 20 –
28 °C
Positie: Voorgrond – Midden
Licht: Weinig
Prijs: € 29,95
Stock: Ja