Schismatoglottis prietori

Herkomst: Azië
Soort: Solitaire plant
Hoogte: 5-15 cm
Watertemperatuur: 22 –
28 °C
Positie: Voorgrond – Midden
Licht: Weinig – normaal
Prijs: € 4,95
Stock: Neen