Vallisneria Nana

Herkomst: Australië
Soort: Solitaire plant
Watertemperatuur: 20 –
28 °C
Positie: Midden – Achtergrond
Prijs: € 2,50
Stock: Neen