Vallisneria Spiralis

rechte vallisneria
Herkomst: Amerika
Soort: Solitaire plant
Hoogte: 50-100cm cm
Watertemperatuur: 20 –
28 °C
Positie: Achtergrond
Licht: Normaal – veel
Prijs: € 4,35
Stock: Ja