Colombo Dactycid   100ml

Dactycid is werkzaam tegen inwendige en uitwendige wormen, zoals Nematoden, huidwormen (Gyrodactylus) en kieuwwormen (Dactylogyrus).

Alleen voor gebruik bij siervissen in aquaria.

Cerpofor Dactycid – is werkzaam tegen inwendige en uitwendige wormen zoals nematoden, huidwormen (Gyrodactylus) en kieuwwormen (Dactylogyrus).

Inhoudsberekening: Bereken de inhoud van het aquarium zo goed mogelijk: de lengte x breedte x hoogte in decimeters levert de inhoud op van de kale bak in liters. Hiervan moeten dan de planten, de stenen, het kienhout, het zand en dergelijke afgetrokken worden. Meestal is dit 10%, maar in erg volle aquaria meer, tot wel 30%.

Cerpofor Dactycid is verkrijgbaar in 100 ml verpakking voor 500 ltr aquariumwater en 1.000 ml voor 5.000 ltr.

Waterkwaliteit: Voor een optimale werking van Cerpofor Dactycid en een snelle genezing van zieke vissen is een goede waterkwaliteit essentieel. Test daarom altijd voor en na de behandeling de waterkwaliteit en corrigeer waar nodig.

Dosering: 30 sec schudden voor gebruik! 1 ml per 5 liter aquariumwater. De benodigde hoeveelheid in de bijgeleverde maatbeker afpassen en over het aquarium verspreiden. Het water m.b.v. een luchtpomp goed beluchten. Voor gebruik 25% van het water verversen, en na 48 uur wederom 25% verversen. Het verdient aanbeveling de kuur na 14 dagen te herhalen. Niet over kool of zeoliet filteren; UV-lampen en ozonapparaten tot 48 uur na de laatste toediening uitgeschakeld houden. Gedurende de behandeling geen water verversen tenzij een slechte waterkwaliteit hiertoe verplicht; in dat geval 1 ml per 5 ltr toegevoegd leidingwater nadoseren. Het aquariumfilter dient gewoon aan te blijven gedurende de behandeling. Eén week na de laatste toevoeging kunt u de wekelijkse waterverversingen hervatten (wij adviseren 10-20%).

Waarschuwing: Dit product kan schadelijk zijn voor lagere dieren zoals kikkers, garnalen, kreeften en slakken als wel voor Olifantsvissen en aanverwante soorten. Gebruik van Cerpofor Dactycid bij aanwezigheid van deze dieren wordt dus afgeraden. Mocht u positieve of negatieve ervaringen, meld het ons via www.colombo.nl of e-mail: info@colombo.nl. Cerpofor Dactycid is ontwikkeld voor gebruik in normale gezelschapsaquaria met een pH tussen 7 en 8.5 en een KH van 4-8°DH. Gespecialiseerde aquaria hebben vaak afwijkende waterwaarden waardoor de reactie op Dactycid afwijkend kan zijn van normaal; hierbij doelen we op aquaria met een lage pH en/of KH waarden, als wel aquaria welke gebruik maken van osmose water waardoor de geleidbaarheid zeer laag is. Wildvang vissen kunnen erg gevoelig zijn voor medicijnen en reageren vaak slechter op medicijnen dan gekweekte vissen. Gebruik in deze afwijkende situaties is dan ook geheel voor eigen risico. Alleen voor gebruik bij siervissen in zoetwater aquaria. In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen 4 en 32°C. Niet inademen. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van inname, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen. Combinaties: Een toepassing van meer dan 2 preparaten en/of medicijnen in één combinatie is voor eigen risico. Niet gelijktijdig met producten van andere origine toepassen! Informatie: Acanthocephala of haakwormen hebben een snuit met haken, waarmee ze zich in de darmwand vastzetten. De wormeieren komen via de ontlasting van de vis vrij. De Nematoden of rondwormen zijn lange ronde wormen, die in de darmen voorkomen. De larven uit de eieren worden ook via voedseldiertjes overgebracht. Sommige larven maken een trektocht door het vissenlichaam en kunnen ingekapseld in spier- en orgaanweefsel voorkomen. Onder bepaalde omstandigheden ontstaan uit deze rustende larven weer volwassen wormen. Door Nematoden en Haakwormen aangetaste vissen vermageren en krijgen een slijmerige ontlasting. Cammalanus cotti is een levendbarende rondworm, die zich manifesteert als een trosje roodachtige wormpjes, dat uit de anus van de vis hangt. De wormpjes die we hier zien, zijn slechts het symptoom voor een veelvoud aan wormen dat in de darm aanwezig is. Huid- en Kieuwwormen zijn platte zuigwormen (Trematodes Monogena). Gyrodactylus is een huidworm, die ook op de kieuw kan voorkomen en Dactylogyrus is de kieuwworm, die ook wel eens op de huid zit. Hun larven kunnen rechtstreeks naar andere vissen zwemmen om ze te besmetten. De huidwormen zijn levendbarend, waardoor ze zeer snel in aantal toenemen en er een grauwe slijmerige huid ontstaat. De kieuwwormen leggen eieren. De larven en volwassen wormen tasten de kieuwen aan, waardoor de vis met open kieuwdeksels gaat zwemmen. Bij beide infecties krijgen de vissen het benauwd en schuren ze zich aan zand en stenen. De ziekte wordt verergerd door schimmels, Witte Stip en bacteriën, die gelukkig afdoende te bestrijden zijn door middel van Cerpofor Alparex en Cerpofor Bactyfec. Hydra’s zijn zoetwaterpoliepen, die met watervlooien in het aquarium terechtkomen. Ze vermeerderen zich explosief op planten en ruiten en zijn bijzonder storend. Bovendien vergrijpen ze zich aan jongbroed. Planaria’s zijn witgrijze platte wormpjes, die massaal op de voorruit voorkomen, vooral als het licht uit is. In principe voeden ze zich met organisch materiaal, maar bij gebrek hieraan kunnen ze parasiteren op kieuwen en slijmhuid van vissen, alsmede in de mantelholten van appelslakken.

TIP: Wij raden aan om medicatie af te halen in de winkel zodat we u een juiste en complete uitleg kunnen geven!!!

16,80