Colombo Flagellex   100ml

Flagellex is werkzaam tegen flagellaten, ook wel bekend als Discus- of gatenziekte.

Alleen voor gebruik bij siervissen in aquaria.

Cerpofor Flagellex – is werkzaam tegen flagellaten, ook wel bekend als Discus- of gatenziekte.

Inhoudsberekening: Bereken de inhoud van het aquarium zo goed mogelijk: de lengte x breedte x hoogte in decimeters levert de inhoud op van de kale bak in liters. Hiervan moeten dan de planten, de stenen, het kienhout, het zand en dergelijke afgetrokken worden. Meestal is dit 10%, maar in erg volle aquaria meer, tot wel 30%.

Cerpofor Flagellex is verkrijgbaar in 100 ml verpakking voor 500 ltr aquariumwater en 1.000 ml voor 5.000 ltr.

Waterkwaliteit: Voor een optimale werking van Cerpofor Flagellex en een snelle genezing van zieke vissen is een goede waterkwaliteit essentieel. Test daarom altijd voor en na de behandeling de waterkwaliteit en corrigeer waar nodig.

Dosering: 1 ml per 5 liter aquariumwater. De benodigde hoeveelheid in de bijgeleverde maatbeker afpassen en over het aquarium verspreiden. In water met lage carbonaathardheid (KH lager dan 4°DH) Flagellex over enkele uren verspreid toedienen om een pH shock te voorkomen. Het water m.b.v. een luchtpomp goed beluchten. Voor gebruik 25% van het water verversen, en na 48 uur wederom 25% verversen. Niet over kool of zeoliet filteren; UV-lampen en ozonapparaten tot 48 uur na de laatste toediening uitgeschakeld houden. Gedurende de behandeling geen water verversen tenzij een slechte waterkwaliteit hiertoe verplicht; in dat geval 1 ml per 5 ltr toegevoegd leidingwater nadoseren. Het aquariumfilter dient gewoon aan te blijven gedurende de behandeling. Eén week na de laatste toevoeging kunt u de wekelijkse waterverversingen hervatten (wij adviseren 10-20%).

Waarschuwing: Zover als bekend, is dit product onschadelijk voor lagere dieren zoals kikkers, garnalen, kreeften en slakken. Helaas kunnen we dit niet garanderen, en dus is gebruik van Cerpofor Flagellex bij aanwezigheid van deze dieren geheel voor eigen risico. Mocht u positieve of negatieve ervaringen, meld het ons via www.colombo.nl of e-mail: info@colombo.nl Cerpofor Flagellex is ontwikkeld voor gebruik in normale gezelschapsaquaria met een pH tussen 7 en 8.5 en een KH van 4-8°DH. Gespecialiseerde aquaria hebben vaak afwijkende waterwaarden waardoor de reactie op Flagellex afwijkend kan zijn van normaal; hierbij doelen we op aquaria met een lage pH en/of KH waarden, als wel aquaria welke gebruik maken van osmose water waardoor de geleidbaarheid zeer laag is. Wildvang vissen kunnen erg gevoelig zijn voor medicijnen en reageren vaak slechter op medicijnen dan gekweekte vissen. Gebruik in deze afwijkende situaties is dan ook geheel voor eigen risico. Alleen voor gebruik bij siervissen in zoetwater aquaria. In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen 4 en 32°C. Niet inademen. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van inname, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen. Combinaties: Een toepassing van meer dan 2 preparaten en/of medicijnen in één combinatie is voor eigen risico. Niet gelijktijdig met producten van andere origine toepassen! Informatie: Flagellaten (zweep- of geseldiertjes) worden zo genoemd omdat ze zich door middel van een relatief klein aantal lange flagellen (zweepdraden) voortbewegen. De belangrijkste problemen veroorzaken de inwendige flagellaten: Octomitus, Protopalina en Spironucleus. Octomitus (voorheen Hexamita) is het eerst waargenomen bij Discussen, vandaar de naam Discusziekte. Inmiddels weten we dat meerdere soorten vissen, vooral cichliden aangetast kunnen worden, in het bijzonder de groep cichliden uit de Afrikaanse meren (o.a. Malawi en Tanganyika). Vaak beginnen de problemen in het maagdarmkanaal. De ontlasting verliest kleur en hangt als een slijmerige sliert achter de vis aan. De vissen vermageren en verliezen hun eetlust. De ogen puilen uit. De parasiet kan zich door het lichaam verspreiden, waardoor vooral lever en nieren aangetast worden. Bij de klassieke gatenziekte, die het meest is beschreven bij discussen, ontstaan kleine gaatjes in de kop waaruit pusachtige proppen puilen. Bij voortschrijding van de ziekte worden de gaten groter tot op het bot. Ook vindt uitbreiding plaats over het lichaam, met name langs de zijlijn. Reeds aangerichte schade aan spieren, ogen, inwendige organen e.d., kan niet meer hersteld worden. Het is zaak daarom reeds in een vroeg stadium te kuren. Bij het ontstaan van de klassieke gatenziekte spelen slechte waterkwaliteit en voer zonder gestabiliseerd vitamine C een belangrijke rol.

TIP: Wij raden aan om medicatie af te halen in de winkel zodat we u een juiste en complete uitleg kunnen geven!!!

24,80