Esha Portalon-727

Protalon-707 is in België Protalon-727

TEGEN ALGEN

Bestrijdt snel en effectief alle ALGEN in zoetwateraquaria. Het bekendste en meest efficiënte middel.

Toepassingsgebieden: dit combinatiepreparaat bestrijdt succesvol draadalg, blauwalg, groene alg, baardalg, slijmalg en zweefalg, bruine alg en waterbloei. Het gevaar van verkeerde of onjuiste behandeling, met alle nare gevolgen vandien, is hiermee bezworen.

20 ml (±10 ml) voor maximaal 300 liter aquariumwater.

* Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

10,20