Firestone Lining Bonding  Adhesive 1L

De Firestone Lining Bonding Adhesive BA-2017 is een contactlijm, op basis van oplosmiddelen, die specifiek bestemd is voor de verlijming van  EPDM membranen op hout, metaal, metselwerk en andere geschikte ondergronden.

Voorbereiding:

De ondergrond waarop Bonding Adhesive wordt aangebracht moet zuiver, glad en droog zijn en vrij van scherpe uitsteeksels, losliggende stoffen, olie, vet en ander vuil.

Indien nodig moet het te verlijmen oppervlak vooraf gereinigd worden met een borstel of zuivere doeken.

Verwijder al het vocht of vuil van het oppervlak alvorens de lijm aan te brengen.

Indien de lijm lange tijd aan temperaturen onder 10°C werd blootgesteld, breng deze dan vóór gebruik op kamertemperatuur (15-25°C) .

Roer de lijm regelmatig om voor en tijdens gebruik om een homogene massa te krijgen zonder klonters of vaste stof op de bodem.

Verwerking:

Breng de Lining Bonding Adhesive BA-2017 gelijktijdig aan op beide te verlijmen oppervlakken om eenzelfde droogtijd te bekomen.

De lijm dient aangebracht te worden m.b.v. een oplosmiddelbestendige rol.

De Lining Bonding Adhesive BA-2017 dient gelijkmatig aangebracht en een te dikke lijmlaag moet vermeden worden.

Zorg bij het aanbrengen van de lijm voor een volledige, gelijkmatige bedekking van beide te verlijmen oppervlakken.

Breng geen Bonding Adhesive BA-2017 aan in de naadzones.

Verwerking is mogelijk tussen 5°C en 35°C. Bij temperaturen onder 10°C kan de lijm te koud worden, terwijl het membraanoppervlak bij temperaturen boven 35°C te warm is, waardoor het drogingsproces sterk verkort.

Laat de lijm drogen tot hij contactdroog is (de droogtijd hangt af van de weersomstandigheden) alvorens de oppervlakken met elkaar te verbinden.

Controleer de droogheid van de lijm met de touch-push test, zoals beschreven in de verwerkingsvoorschriften.

Raadpleeg de Firestone richtlijnen voor meer informatie betreffende de installatie.

Verbruik:

Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur van het substraat en kan oplopen tot 2,75 m² per liter (twee zijden).

41,10