Mengbed Ionenwisselaar 25 Liter Regeneratie

Met een mengbed ionenwisselaar kan je van je leidingwater gedemineraliseerd water maken. Het tonnetje is gevuld met kation en anion harsen. Gedemineraliseerd water is vrij van fosfaten, nitraten, silicaten,… en heeft een KH en GH waarde van 0. Bovendien is er geen afvalwater. En dat is een groot voordeel in vergelijking met osmosetoestellen die wel afvalwater produceren.

Inclusief slangenset.

Wij hebben tonnetjes van 5 liter, 10 liter en 25 liter in ons gamma.
Als de harsen verzadigd zijn, kan je het tonnetje bij ons inruilen en krijg je meteen een tonnetje met geregenereerde harsen mee. Je betaalt dan enkel de prijs voor de regeneratie van de harsen.

Om te berekenen hoeveel water je kan maken met GH en KH 0 neem je de HL van je mengbed ionenwisselaar en deel je die door de hoogste hardheid.

Mengbed Ionenwisselaar 5 liter = 7500 HL
+-300 liter silicaatvrij water

Mengbed Ionenwisselaar 10 liter = 15000 HL
+-600 liter silicaatvrij water

Mengbed Ionenwisselaar 25 liter = 37500 HL
+-1500 liter silicaatvrij water

HL = Hardheid Liters

Vb. Ik heb een mengbed ionenwisselaar van 10 liter.
Mijn GH is 20 en mijn KH is 15
15000 : 20 = 750 liter water met GH en KH 0.

84,95